Толкун Бектурган Кызы

Толкун Бектурган Кызы

офис-менеджер, Госпиталь Микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова